Φροντίδα Ατυχήματος

Κάλυψη φροντίδας ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας αναλαμβάνει την επιτόπου καταγραφή του, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, για να καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος, να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το έντυπο “δήλωσης ατυχήματος” ή το έντυπο “φιλικού διακανονισμού”, ή να επιλέξετε το πλησιέστερο συνεργαζόμενο συνεργείο.