Ανάπτυξη λογισμικού ασφαλιστικών εταιρειών

Tο τμήμα απαρτίζεται από δέκα (10) άτομα – προγραμματιστές, που έχουν κατασκευάσει επιτυχώς σύστημα underwriting, πρακτορειακό σύστημα καθώς κι ένα claims management system (AURORA), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών, δημιουργίας στατιστικών και business intelligence. Ευέλικτη μεθοδολογία αντιμετώπισης (Agile Software Development (ASD)) όλων των projects.

Με σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμενα εργαλεία γίνεται η ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος, συνδέοντας όλες τις πληροφορίες-δεδομένα που υπάρχουν σε όλα μας τα συστήματα. Όλα αυτά γίνονται μέσα από εμπεριστατωμένη διαδικασία σύλληψης καθορισμού, σχεδιασμού, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, δοκιμής και διόρθωσης σφαλμάτων.

Τα λογισμικά μας συστήματα αναπτύσσονται μέσα από την διαδικασία σύνταξης και διατήρησης του πηγαίου κώδικα, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και έρευνα, νέα ανάπτυξη,  επαναχρησιμοποίηση,
επανασχεδιασμό, συντήρηση ή άλλες δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή εξέλιξή τους.