Διαχείριση ζημιών

Στην NEQUSREP S.A. αξιοποιούμε απόλυτα την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η εταιρεία μέσα από την δραστηριοποίηση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών, παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Με την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων καλύπτεται η αστική ευθύνη από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει ένα όχημα κατά την κυκλοφορία του. Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που προκάλεσε το ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας πλήρη ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων.

Ακολουθώντας την έγκυρη ενημέρωση μας, ο πελάτης μας μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός σημαντικού αριθμού προαιρετικών καλύψεων, έτσι ώστε η ασφάλιση που του προσφέρουμε να είναι ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη στις δικές του ανάγκες. Με τις προαιρετικές καλύψεις συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.