‘Οραμα – Αξίες – Φιλοσοφία

Όραμα μας:

H NEQUS REP S.A. να γίνει πρότυπο αναφοράς, προσφέροντας μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες και στους συνεργάτες της και να καθιερωθεί στην ασφαλιστική αγορά και στην συνείδηση του κοινού.

 Φιλοσοφία μας :

Η NEQUS REP S.A. να είναι μια Εταιρεία Αξιόπιστη, Φερέγγυα, Υπεύθυνη, με Ανθρώπινο πρόσωπο που παραμένει αφοσιωμένη στους πελάτες και στους συνεργάτες της με Σταθερότητα, Ακεραιότητα, Γνησιότητα και Σεβασμό.

Αξίες μας :

Ακεραιότητα
– Σεβασμός στον καταναλωτή.
– Ευθύτητα και ειλικρίνεια.
– Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με ξεκάθαρους όρους σύμβασης.

Σεβασμός και Ενίσχυση των Στελεχών
– Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού.
– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Προτεραιότητες
– Συμμόρφωση με Εποπτικές Αρχές και Ελεγκτές.
– Άμεση εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στον συνεργάτη.
– Κατάλληλα και προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες του πελάτη.
– Άμεση αποζημίωση.

Εμπιστοσύνη
– Μεγάλος αριθμός σταθερών πελατών.
– Πολυπληθές και Σταθερό δίκτυο  συνεργατών.
– Αφοσιωμένα Στελέχη.

Εκσυγχρονισμός
– Εξειδικευμένο τμήμα Μηχανογράφησης (in House).
– Συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα Μηχανογράφησης.
– Σύγχρονη οργανωτική δομή και διαδικασίες.
– Χρήση καινοτόμων μεθόδων.