Τιμολόγηση Κινδύνου

 

 

 

Καθορίζεται η μέθοδος τιμολόγησης είτε μακροχρόνιων είτε βραχυχρόνιων προγραμμάτων βάσει της φύσης τους και της πολυπλοκότητάς τους.

Η αποτελεσματική τιμολόγηση κινδύνων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των ενεργειών μας για την ασφάλεια της επιχείρησή σας και είναι το κλειδί για την κερδοφορία κάθε διεθνούς εγχειρήματος, λαμβάνοντας υπ΄όψη πάντα τους διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στο εγχείρημα αυτό, προκειμένου να σας ενημερώσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά γι’αυτούς.